Marek Modrzejewski
Samorządowiec, Kierownik Biura LGD Wstega Kociewia

Historia kojarzy się nam głównie  z wielkimi wydarzeniami, które zmieniają życie milionów ludzi, o których czytamy w książkach. Jednakże historia ma też inne oblicze, bliższe naszym ludzkim sprawom. To historia  życia codziennego, kultury materialnej, obyczaju. A jej fragmentem jest historia kuchni polskiej.

 

Krystyna Gierszewska
Prezes Kociewskiego Forum Kobiet, regionalistka

Święta Bożego Narodzenia i sylwestrowa noc już za nami. Nastał czas karnawału.

W okresie tym wybieramy się na karnawałowe bale i wspaniałe zabawy. Przygotowujemy też  przyjęcia we własnym zakresie, we własnym gronie. Spotkania organizowane w towarzystwie znajomych i przyjaciół są świetną okazją do podtrzymywania i zacieśniania kontaktów.
Nieodzownym elementem karnawałowych przyjęć jest muzyka, taniec, picie i jedzenie.

 

Artur Michna
Krytyk kulinarny, podróżnik, smakosz i publicysta

Kuchnia kociewska była do niedawna pojęciem niesformalizowanym. Owszem, mieszkańcy ziem między Borami Tucholskimi a Wisłą jadali potrawy, które dziś możemy uznać za regionalne, ale dla nich lokalna kuchnia była częścią dnia codziennego. Swoją kulinarną tradycję pielęgnowali w szerszym kontekście kultywowania tradycji swoich przodków. Dopiero dziś staramy się tę kuchnię zdefiniować i sięgamy do starych przepisów. W większości natrafiamy na prawie zapomniane wspomnienia prostych dań chłopskich, z których niektóre jada się do dziś.


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.