Andrzej Grzyb

 

Andrzej Grzyb
Senator RP, literat, regionalista

Niebo w gębie, nabożne życzenie wielu smakoszy i rzesz niepoliczonych zwykłych zjadaczy chleba powszedniego.
Rzesze kucharek, babć, matek, żon, sióstr i kilku kucharzy przez wieki przyrządzały wszelkie specjały ku pokrzepieniu ciała i ducha, a znalazłszy wielosmaczną harmonię, nie tylko utrzymały nas przy życiu, ale kunsztem swym pomnożyły nasze szczęśliwe chwile.


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.