Maria Pająkowska-Kensik

 

Maria Pająkowska-Kensik
Profesor Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Bydgoszczy
językoznawca, ekspert dziedzictwa kulturowego Kociewia

Gdyby taki test był, umieściłabym w nim pytanie właśnie o pierniki. Wcześniej jednak trochę wstępu „o jeściu w ogóle”. W rozmaitości jedzenia widzę bogactwo kultury życia, świata. Każdy ma wspomnienia związane z jakąś potrawą lub w ogóle jeściem. Są takie potrawy, na które się czeka i takie, których unikamy.


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.