Zajazd SOLECKI
ul. Sambora 19, 83–130 Pelplin
tel. (58) 536 17 44

Zajazd STARY MŁYN
ul Wybickiego 23, 83-120 Subkowy
tel. (58) 536 45 81
501 48 65 99, 507 43 42 53

Zajazd SPICHLERZ
Gdańska 16, 83-120 Subkowy
tel. 696 634 811, 509 622 061

Zajazd GNIEWKO
Rakowiec 108, 83-135 Mała Karczma
tel. (58) 535 15 27
www.gniewko.com.pl

Restauracja POD ABAŻUREM
Nicponia 6, 83-140 Gniew
tel. (58) 535 35 00, 501 524 019
www.podabazurem.pl


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.