Kociewskie Forum Kobiet

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet powstało w lipcu 2006 roku. Działa na rzecz rozwoju, edukacji, aktywizacji oraz integracji mieszkańców wsi powiatu tczewskiego. Ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego Kociewia oraz propagowanie regionalnej kuchni.

Dowodem aktywności Stowarzyszenia są różne inicjatywy, m.in. publikacja dwóch książek kucharskich „Tradycyjne smaki Kociewia” i „Dawne smaki Kociewia”, organizacja czterodniowego „Festiwalu Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu” w Pelplinie, współorganizacja Powiatowych Turniejów KGW w Bukowcu oraz Powiatowych Przeglądów Stołów Bożonarodzeniowych w Tczewie.

W roku 2009 Stowarzyszenie zainicjowało zjazdy integracyjne w różnych wsiach powiatu tczewskiego. Zjazdy nadal cieszą się duża popularnością oraz przyczyniają się do wymiany doświadczeń i zawierania nowych przyjaźni.

Od 2010 roku Stowarzyszenie organizuje sympozjum kulinarne „O jeściu na Kociewiu” w Subkowach. Celem sympozjum jest pokazanie bogactwa kociewskiej kuchni, prezentacja różnych dań i kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w odniesieniu do dawnych tradycji regionu.

 

Wyżej wymienione działania realizowane są w oparciu o projekty, na które Stowarzyszenie otrzymuje dotacje zewnętrzne w tym także środki unijne. Realizowane projekty sprawiają, że biorące w nich udział kobiety bardzo mocno zaznaczają swój wkład w promowanie kociewskiej kuchni, stroju, gwary, obrzędów i zwyczajów regionalnych, a także w rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W konkursach literackich, plastycznych i gwary oraz warsztatach uczestniczą także dzieci i młodzież.

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet jest partnerem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego, Lokalnego Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”.
Ponadto Stowarzyszenie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach i wydarzeniach na rzecz Kociewia, których nie sposób wyliczyć.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.forumkobiet.org.pl

 

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet
Lignowy Szlacheckie 92
83-121 Rudno
tel. 58 536-47-54
e-mail: k-gierszewska@wp.pl


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.