4 września, 2022

Historia łączy, uczy, inspiruje

W okresie od 1 lipca 2022 do 31 października 2022 realizujemy projekt pt. „Historia łączy, uczy, inspiruje”. Uczestniczą w nim dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy wsi Lignowy Szlacheckie.

Celem zadania jest edukacja historyczna młodego pokolenia, pobudzenie wyobraźni, kształtowanie wrażliwości artystycznej, plastycznej, fotograficznej. Zadaniem projektu jest także integracja międzypokoleniowa społeczności wiejskiej oraz opracowanie prezentacji multimedialnej ukazującej dawną wieś i jej mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadzimy:

– zbiór starych fotografii i wspomnień,

– warsztaty historyczne „Miła miejscowość Lignowy Szlacheckie” ,

– warsztaty plastyczne „”Herb mojej wsi”,

– terenową grę wiejską „W poszukiwaniu historii”,

– wyjazd edukacyjny do Wdzydz,

– „Wieczór wspomnień” z prezentacją multimedialną „Dworki i ich mieszkańcy”.

Nasze działania wspiera i angażuje się Klub Senior+ Lignowy Szlacheckie.

Dofinansowano w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia ze środków Gminy Pelplin oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.

           

 

Aktualności