Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet

  • Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet

  • Lignowy Szlacheckie 92
    83-121 Rudno

  • 58 536 47 54

  • NIP 593-24-85-300

  • REGON 220332298

  • KRS 0000257618

Formularz kontaktowy

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet

powstało z inicjatywy aktywnych liderek wiejskich powiatu tczewskiego dnia 4 lipca 2006 roku. Jesteśmy organizacją działającą na rzecz rozwoju osobistego kobiet wiejskich, edukacji i aktywizacji społeczności lokalnej, dbałości o kulturę, tradycje i dziedzictwo kulturowe Kociewia. Jednym z priorytetów naszej działalności jest krzewienie kultury kulinarnej.

Dowodem aktywności w tym obszarze jest publikacja książek kucharskich m.in. „Tradycyjne smaki Kociewia”, „Dawne smaki Kociewia”, ”Pory roku na talerzu” czy „Karolinka i kociewska grapa”, których autorką jest prezes stowarzyszenia Krystyna Gierszewska.

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet

Od 2010 roku organizujemy sympozjum kulinarne „O jeściu na Kociewiu” w Subkowach. Celem sympozjum jest pokazanie bogactwa kociewskiej kuchni, prezentacja różnych dań i kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w odniesieniu do dawnych tradycji regionu. Jesteśmy współorganizatorami takich wydarzeń jak powiatowy turniej Kół Gospodyń Wiejskich i powiatowy przegląd „Stół Bożonarodzeniowy na Kociewiu”.

Nasze działania i pomysły realizujemy w oparciu o projekty, na które otrzymujemy dotacje zewnętrzne, w tym także środki unijne z POKL czy PROW. Realizowane projekty sprawiają, że biorące w nich udział kobiety bardzo mocno zaznaczają swój wkład w promowanie lokalnych zwyczajów, stroju, gwary, a także w rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W konkursach literackich, plastycznych i gwary oraz warsztatach uczestniczą nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież.

Nasz Region promujemy za pośrednictwem platformy internetowej kuchnia.kociewie.eu

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet jest partnerem i członkiem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie, Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia„.

Idea, która towarzyszy działaniom stowarzyszenia to hasło „Być gospodynią to za mało”. Taki też był tytuł naszego pierwszego projektu w 2007 roku.

Dotychczas zrealizowane projekty: