16 października, 2023

„Kawiarenka dla Seniora” c.d.

Dziś  12.10.2023 roku kolejne spotkanie w „Kawiarence dla seniora”. W Klubie Seniora w Lignowach gościliśmy Pana Krzysztofa Ruczyńskiego – nauczyciela i chodzącą encyklopedię wiedzy o internecie i nowoczesnych sposobach komunikacji internetowej. Spotkanie rozpoczęło się wesołym lecz prawdziwym wstępem Pana Krzysztofa: rozpoczynając lekcje mówię do uczniów „proszę schować telefony”, a dzisiaj mogę powiedzieć „proszę wyjąć telefony”. Teraz Pan Krzysztof pomógł nam zainstalować aplikację WhatsApp, która pozwoli z łatwością wymieniać się informacjami tekstowymi, filmowymi i zdjęciami. Każdy w skupieniu wykonywał wiele czynności na swoim telefonie, została utworzona grupa i… po chwili rozległy się różne dźwięki przesyłanych wiadomości. Jakaż była radość z wysłanych krótkich tekstów i zdjęć. Wniosek jest jeden: ta lekcja i to spotkanie było bardzo potrzebne i niewątpliwie ułatwi nam wzajemną komunikację. Bardzo dziękujemy Panie Krzysztofie.

Zadanie współfinansowane przez Grupę Polenergia S.A.

Aktualności