19 czerwca, 2024

„Kulinarna podróż seniora”

„Kulinarna podróż seniora” pod takim tytułem realizujemy wspólnie z Klubem Seniora z Lignow Szlacheckich projekt współfinansowany przez Gminę Pelplin.
Jednym z działań w ramach projektu jest podróż na drugi kraniec Polski do Olzy. Tam razem z zespołem śpiewaczym Olzanki świętować będziemy 25 lecie działalności zespołu i uczestniczyć będziemy w XVI Zlocie Chórów nad Olzą. Wyruszyliśmy do Gminy Gorzyce w powiecie wodzisławskim dnia 16 czerwca 2024 roku. Była to dla nas podróż niezwykła bo… pociągiem. Nie często podróżujemy takim środkiem lokomocji, ale nic to, bo bardzo cieszymy się na spotkanie z Olzankami. Zabieramy ze sobą własnoręczne przygotowane kociewskie upominki oraz podarki od Burmistrza. Zabieramy też baner promocyjny,  wykonany na tę okoliczność i dużo dobrego humoru oraz nadziei na niepowtarzalną i niezapomnianą przygodę. Historia znajomości i przyjaźni Kociewskie Forum Kobiet z Olzankami trwa już kilka lat. A zawiązała się krótko po podjęciu w 2013 roku partnerskiej współpracy miedzy Powiatem Tczewskim i Powiatem Wodzisławskim. Ta znajomość i przyjaźń jest właściwie jednym z pierwszych efektów tej współpracy i żywym dowodem kulturowego rozwoju obu regionów. Wielokrotne, wzajemne wizyty na Śląsku i na Kociewiu były zawsze nacechowane kultywowaniem regionalnych tradycji, poznawaniem historii, kuchni czy atrakcji turystycznych. Wszystkie wzajemne wizyty, wydarzenia zostały zapisane na kartach specjalnego jubileuszowego albumu dla Olzanek, który będzie trwałą pamiątką łączących nas więzi.
Projekt współfinansuje Gmina Pelplin

Aktualności