10 czerwca, 2023

Mamy to! Otrzymaliśmy dotację z Powiatu Tczewskiego

Po raz kolejny otrzymaliśmy dotację z Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pt.: XIII Sympozjum Kulinarne– O jeściu na Kociewiu. Nasz projekt uzyskał akceptację komisji konkursowej dzięki czemu będziemy mogli zorganizować to wydarzenie, które ma już swoich zwolenników. Zadanie realizowane będzie w Domu Kultury w Subkowach dnia 16 grudnia 2023 roku.

To jednodniowe, otwarte wydarzenie kulturalne realizowane wspólnie z Partnerami: Gminą Subkowy, Domem Kultury w Subkowach, Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie w Tczewie, Gminną Biblioteką Publiczną w Subkowach. Sympozjum Kulinarne od 2010 roku promuje kociewską kuchnię i różne grupy potraw. W tym roku popularyzować będziemy także potrawy goszczące na wigilijnym i świątecznym stole oraz dawne kociewskie obrzędy okresu adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie rozpoczniemy odśpiewaniem hymnu Kociewia, a cała uroczystość przeplatana będzie wątkami ludowymi, gadkami i bajkami kociewskimi, pastorałkami i kolędami w wykonaniu młodych i dorosłych artystów z terenu powiatu tczewskiego.

Do współpracy i przygotowania kociewskich dań zaprosimy młodzież ze szkół gastronomicznych i seniorów z klubów seniora z terenu powiatu tczewskiego. Zaangażowanie się młodzieży niewątpliwie zawierać będzie aspekty edukacyjne podnoszące kwalifikację uczniów, a doświadczenie seniorów będzie doskonałą formą wymiany umiejętności kulinarnych. Młodzież i seniorzy zaprezentują łącznie cztery stoły zastawione daniami wigilijnymi i świątecznymi oraz dekoracjami. Prezentowane potrawy będą przeznaczone do degustacji dla uczestników Sympozjum. Wygłoszony zostanie referat popularno-naukowy o tematyce nawiązującej do dawnych tradycji bożonarodzeniowych na Kociewiu. Zwyczajem tego kulinarnego święta jest też wydanie nowej publikacji książkowej. W tym roku książka zawierać będzie potrawy i przepisy udostępnione przez mieszkańców powiatu tczewskiego.  Zapraszamy Państwa do nadsyłania swoich ulubionych, potraw, które tradycyjnie pojawiają się na Waszych świątecznych i wigilijnych stołach. Jak zgłosić swoją potrawę piszemy w informacji poprzedniej.

Aktualności