7 lutego, 2023

Nagroda Tczewski PRO OBYWATEL 2022 dla naszej Pani Prezes

W dniu 31.01.2023 roku podczas sesji Rady Powiatu Tczewskiego prezes naszego Stowarzyszenia Pani Krystyna Gierszewska otrzymała nagrodę w kategorii Powiat Tczewski za szczególne zaangażowanie w działalność kulturalną, promocję tradycji i obyczajów kociewskich, a także zaangażowanie w działalność społeczną.

Serdecznie gratulujemy!!!

Nagrodę w plebiscycie przyznało Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski „Pro Obywatel”. Gratulacje przekazała Barbara Kamińska Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego, Mirosław Augustyn Starosta Tczewski, Andrzej Flisik Wicestarosta Tczewski oraz Tomasz Kajzer Radny Powiatu Tczewskiego a zarazem Przewodniczący Kapituły Stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski „Pro Obywatel”.

Przewodniczący Kapituły Tomasz Kajzer przed wręczeniem nagrody zaprezentował laudację o zasługach Pani Krystyny  i o jej wieloletniej społecznej pracy na rzecz integracji i aktywizacji wielu środowisk. Podkreślał jej szczególną pasję w ukazywaniu bogactwa kociewskiej kuchni, publikowaniu książek kulinarnych, wpisaniu lokalnych potraw na Listę Produktów Tradycyjnych czy organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu tczewskiego choćby takich jak „Sympozjum kulinarne – O jeściu na Kociewiu”. Przewodniczący zwracał uwagę na aktywność Laureatki wspieraną przez stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet przejawiającą się w motywowaniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży do udziału w konkursach literackich, plastycznych, gwary oraz różnego rodzaju warsztatach. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie, a prowadzone przez Panią Gierszewską umożliwiają biorącym w nich udział kobietom angażowanie się w promowanie lokalnych zwyczajów, stroju, gwary, a także w rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  Jak wymieniał dalej pan Kajzer ponad regionalna aktywność Laureatki i jej udział w programach telewizyjnych takich jak  „Zakochaj się w Polsce”, „Pytanie na Śniadanie” czy „Kuchenne rewolucje” ma ważne znaczenie dla promocji Kociewia.

Aktualności