27 listopada, 2023

Szanujmy wspomnienia…

26.10.2023 r.

„Szanujmy wspomnienia, szanujmy ich treść, nauczmy się je cenić…” w klimacie tej piosenki Skaldów przebiegało dzisiejsze spotkanie w „Kawiarence dla Seniora” zorganizowane przez Kociewskie Forum Kobiet.

Z wypiekami na twarzach przeglądano rodzinne albumy, stare zdjęcia, na których rozpoznawano kolegów z klasy, nauczycieli, sąsiadów, domy, których już nie ma. Ze wzruszeniem wspominano dawne zabawy i gry na wiejskich podwórkach, akademie i wycieczki szkolne, pochody pierwszo majowe, zabawy i potańcówki, orszaki ślubne i wesela z orkiestrą, procesje przy kościele, pogrzeby bliskich, a także wykopki i inne prace w polu. To był sentymentalny powrót do przeszłości, do wspomnień, do życia, którego już nie ma, do czasów, które już nie wrócą, do naszego dzieciństwa, młodości… Ech… Było to ostatnie spotkanie w cyklu spotkań w „Kawiarence dla Seniora”. Zadanie dofinansowano ze środków Grupy Polenergia S. A.

Aktualności