28 listopada, 2023

XIII Sympozjum Kulinarne – O jeściu na Kociewiu

Dnia 16 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Domu Kultury w Subkowach odbędzie się XIII Sympozjum kulinarne – O jeściu na Kociewiu.

Jest to jednodniowe, otwarte wydarzenie kulturalne realizujemy od 2010 roku wspólnie z Partnerami: Powiatem Tczewskim, Gminą Subkowy, Domem Kultury w Subkowach, Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie w Tczewie, Lokalną Grupą Działania „Wstęga Kociewia”, a w tym roku także z  Gminną Biblioteką Publiczną w Subkowach.

Sympozjum kulinarne promuje kociewską kuchnię i różne grupy potraw. W tym roku popularyzować będziemy potrawy goszczące na wigilijnym i świątecznym stole oraz dawne kociewskie obrzędy okresu adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.
Wydarzenie rozpoczniemy odśpiewaniem hymnu Kociewia, a cała uroczystość przeplatana będzie wątkami ludowymi i wspomnieniami pani Haliny Sielskiej. Będzie też bajka kociewska „Palcam śmnytany zbierać nie banda”. Na scenie zabrzmią pastorałki i kolędy w wykonaniu goszczącego na Sympozjum zespołu Olzanki z powiatu wodzisławskiego na Śląsku.
Do współpracy i przygotowania kociewskich dań zaprosiliśmy młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz  seniorów z Klubów Seniora w Subkowach i Klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich.

Zaangażowanie się młodzieży niewątpliwie zawierać będzie aspekty edukacyjne podnoszące kwalifikację uczniów, a doświadczenie seniorów będzie doskonałą formą wymiany umiejętności kulinarnych. Młodzież i seniorzy zaprezentują łącznie cztery stoły zastawione daniami wigilijnymi i świątecznymi oraz dekoracjami. Prezentowane potrawy będą przeznaczone do degustacji dla uczestników Sympozjum.

Pani profesor Maria Pajakowska-Kensik wygłosi referat popularno-naukowy pt.: „Potrawy na wigilijnym stole” nawiązujący do dawnych tradycji bożonarodzeniowych na Kociewiu.

Zwyczajem tego kulinarnego święta jest też wydanie nowej publikacji książkowej. W tym roku książka zawierać będzie potrawy i przepisy udostępnione przez mieszkańców powiatu tczewskiego, które tradycyjnie pojawiają się na ich świątecznych i wigilijnych stołach.

Serdecznie zapraszamy.

Aktualności