26 maja, 2023

XIII Sympozjum Kulinarne – O jeściu na Kociewiu

16 grudnia 2023 roku w gminie Subkowy odbędzie się XIII Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu” organizowane przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet wspólnie z Domem Kultury w Subkowach, Powiatem Tczewskim oraz Gminą Subkowy. Wydarzenie patronatem honorowy objął Mirosław Murzydło Wójt Gminy Subkowy.

Tegoroczne sympozjum poświęcone będzie potrawom Bożonarodzeniowym.

Tradycją kulinarnego święta są tematyczne wykłady popularno-naukowe, publikacje oraz warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw zgodnie z tematem Sympozjum.

Zwyczajem Sympozjum jest także przekazywanie tradycji regionalnych kolejnym pokoleniom zamieszkującym Kociewie, jak i poszukiwanie bardziej nowoczesnych elementów pojawiających się w kociewskiej kuchni. Sympozjum jest swoistym połączeniem tradycji i nowoczesnych trendów oraz stanowi element integracji międzypokoleniowej.

Tradycją stało się również wydawanie publikacji o tematyce kulinarnej, pokazującej bogactwa kociewskiej kuchni oraz prezentacja potraw Bożonarodzeniowych przy zachowaniu dawnych smaków i zapachów dań wywodzących się z Kociewia.

 

Wzorem lat poprzednich w ramach XIII Sympozjum Kulinarnego „O jeściu na Kociewiu” w tym roku organizatorzy pragną wspólnie z mieszkańcami powiatu tczewskiego wydać kolejną publikację dotyczącą potraw Bożonarodzeniowych.

Zachęcamy mieszkańców powiatu tczewskiego do współtworzenia ww. publikacji i nadsyłania własnych przepisów kulinarnych na potrawy Bożonarodzeniowe wraz ze zdjęciem przygotowanej potrawy.

 

Warunkiem umieszczenia potrawy w publikacji będzie przesłanie na  adres email Pani Krystyny Gierszewskiej k-gierszewska@wp.pl. do 31 sierpnia 2023 r., podając w temacie emaila: publikacja – Sympozjum

  1. zdjęcie potrawy,
  2. przepis potrawy,
  3. imienia i nazwiska oraz miejsce zamieszkania autora.

Projekt „XIII Sympozjum Kulinarne – O jeściu na Kociewiu” został dofinansowany przez Powiat Tczewski w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w 2023 roku.

Aktualności