Rejestracja pierwszych produktów tradycyjnych

 

Krystyna Gierszewska
Prezes Kociewskiego Forum Kobiet, regionalistka

We wrześniu 2005 roku w Szymbarku odbyła się V edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, którego organizatorem m.in. była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.  Razem z koleżankami z gminy Pelplin brałam udział w tym konkursie zgłaszając pięć kociewskich potraw.

Oprócz emocji konkursowych, zawrotu głowy od różnorodnych produktów przywiezionych z odległych zakamarków województwa pomorskiego, degustacji smakołyków i wymiany doświadczeń dowiedziałam się o możliwości rejestracji regionalnych potraw. Organizatorzy dużo mówili o istnieniu Listy Produktów Tradycyjnych, którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o sposobie zgłaszania. Bardzo mnie to zainteresowało.

Zawsze chciałam zrobić coś co pozwoliłoby ocalić od zapomnienia potrawy z mojego regionu - Kociewia.  Zależało mi też, aby przepisy na dania, które przygotowywała moja mama i ciocia Zosia, zarówno te codzienne jak te świąteczne mające tradycje mojego domu nie zginęły w szufladach, nie zostały zapomniane. Chciałam, aby zostały zarejestrowane i mogło z nich korzystać młode pokolenie.

Zimą 2005 roku skontaktowałam się z panią w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Otrzymałam wzór wniosku o wpis na listę. Dnia 28 lutego 2006 roku zgłosiłam dwie potrawy grochowinki kociewskie i fefernuski kociewskie na Listę Produktów Tradycyjnych, a dnia 30 czerwca 2006 zostały zarejestrowane. 
 


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.