Marek Modrzejewski

 

Marek Modrzejewski
Samorządowiec, Kierownik Biura LGD Wstega Kociewia

Historia kojarzy się nam głównie  z wielkimi wydarzeniami, które zmieniają życie milionów ludzi, o których czytamy w książkach. Jednakże historia ma też inne oblicze, bliższe naszym ludzkim sprawom. To historia  życia codziennego, kultury materialnej, obyczaju. A jej fragmentem jest historia kuchni polskiej.


 


 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Strona internetowa opracowana w Stowarzyszeniu "Kociewskie Forum Kobiet". Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.